{Ǯ׬ǮϷ}

概览

DDS102 7V4单相表具备高精度计量,高可靠性,严格控制成本设计,增强各项窃电检测功能,是替代机械表的理想产品
高可靠性
  • 在系统运行超过200万台
 
磁场免疫特性

防窃电设计
  • 包括测量反向能量,开盖检测,可选双通道计量.
 
零线计量(可选)

LCD 显示
            支持超级电容低功耗显示

背光灯

电池(可选)
  • 支持时钟电池(内置)和超级电容
 
网络应用(可选)
  • 采用IEC62056-21 标准, RS485支持AMR扩展
 
电量测量(可选)
  • 绝对能量计量方式,正向计量方式,反向计量方式
 
认证
  • KEMA
 
参考标准
  • IEC 62052-11
  • IEC 62053-21
  • IEC 62056-21

 

返回列表打印本页
语言选择
真人真钱赚钱游戏真人真钱赚钱游戏
真人真钱赚钱游戏

Copyright © 2002-2019真人真钱赚钱游戏版权所有